Mr.dr.drs. Michael B***

Veel topmanagers, beleidsbepalers en stafmedewerkers zoeken naar een vertrouwenspersoon. Het is prettig om een betrouwbaar klankbord te hebben. Een raadsman die feedback geeft vanuit eigen levenservaring en rationeel inzicht. U zet samen alle belangen op een rij. U kunt dan zelf een afgewogen beslissing nemen. Michael is zo'n raadsman. Hij is als coach gesprekspartner van enkele vooraanstaande managers en autoriteiten. Hij vervult deze rol ook in zijn hoedanigheid als mediator en als voorzitter.

Mr.dr.drs. Michael B is jurist, criminoloog en NMI-gecertificeerd-mediator. Hij is goed in heldere reflecties en wellicht daarom ook jaren verbonden geweest aan Speakers Academy. Inmiddels is Michael Boelrijk een veel gevraagd conflictmanagement vaardigheden trainer en publiceert veel over oplossingsmodaliteiten. Hij is auteur van de leerboeken Bemiddeling als Alternatief en Gewenst bij Ongewenst Gedrag. communicatie over arbeidsomstandigheden, (seksuele) intimidatie en het klachtrecht en produceert checklists voor HRM.

Michael B staat in het Hofressort Amsterdam en bij de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven als gekwalificeerd mediator en is sinds 2000 benoemd tot vaste mediator bij de Bestuursrecht en Kort Geding kamer van de rechtbank van Amsterdam. Ook is hij verbonden aan het mediationproject van de Belastingdienst. Hij was actief bij de opbouw van de NMI-groep Arbeidsverhoudingen.

Michael B bezit een bijzondere combinatie. Hij verenigt een jarenlange praktijk met een rijke persoonlijke ontwikkeling en een groot gevoel voor persoonlijke behoeftes. Door zijn wezenlijke interesse voor de belevingswereld van zijn gesprekspartner is hij in staat snel gevoelsmatig contact te leggen. Het is zijn natuur om snel een sfeer van vertrouwen, veiligheid en respect te creŽren. Hij gebruikt indien mogelijk een aardig gevoel voor humor om lucht te creŽren. Zijn kernkwaliteiten zijn: inzicht, reflectie, relativeren, creativiteit en een onuitputtelijke energie om nieuwe vormen van belangenbehartiging te vinden. Hij combineert zijn zorg voor emotionele aspecten met een pragmatische zakelijke en maar luchtige aanpak.

Zijn levenswijsheid luidt: "Je hebt niks aan opdrachten die niet behoren tot je kernkwaliteiten. Je raakt dan alleen maar gefrustreerd. Beter is het zich te concentreren op datgene waar je goed in bent. Dat ontdekken geeft veel voldoening. Daar haal je de interne en externe bevestiging uit."

Michael B deed in 1991 examen in `Islamic Law' en `Sexual Harassment Law' aan de School of Law Boalt Hall, Berkeley, University of California. In de Verenigde Staten bestudeerde hij de Amerikaanse wijze van (juridische) conflictoplossing bij vele vormen van intimidatie. Vanaf 1993 is hij adviseur voor instellingen en overheden. Begin jaren negentig draaide hij diensten bij afdelingen jeugd- en zedenpolitie. Hierdoor heeft hij inzicht in de werkwijze van, en de samenwerking met de politie. Als trainer sociale vaardigheden en delict preventie werkte hij binnen enkele justitiŽle projecten. Binnen het preventieveld is hij ook actief als redactielid van www.actumail.nl digitaal tijdschrift over forensische kennis en als auteur van verscheidene publicaties op het terrein van de bescherming tegen, en de interventie jegens intimiderende plegers. Hij droeg bij aan de ontwikkeling van methoden voor risk assessment van delinquenten. Door zijn opleiding als jurist, criminoloog en NMI-gecertificeerd mediator gecombineerd met zijn werkervaring als hulpverlener, universitair docent recht, manager en voorzitter van klachtencommissies kan hij adviseren vanuit een breed spectrum. 

Richtsnoer voor Michael is het gedicht van Martin NiemŲller. Persoonlijke visie van Michael B: "Als je stopt met luisteren naar wat anderen zeggen, plaats je jezelf buiten de werkelijkheid. Zolang je blijft communiceren kan je duidelijk maken wat je van de ander verwacht en wat je stoort aan het gedrag van de ander." en "Ook voor het behoorlijk afronden van een relatie heb je een relatie nodig. 

"Lets conquer unjust with respect and care not with hatred."

In nood is Michael B ook rechtstreeks bereikbaar via een mobiel telefoonnummer . Als hij u niet rechtstreeks te woord kan staan, laat dan gerust een boodschap achter. Alleen hij heeft toegang tot deze boodschappen en belt u zo spoedig mogelijk terug. E-mailen is ook mogelijk AT empathy.nl