Empathy.nLaw ADR literature

Arrow, K., R.H. Mnookin, L. Ross, A. Tversky & R. Wilson (ed.), Barriers to Conflict Resolution, New York: W.A. Norton & Compagny 1995.

Barendrecht, J.M., Rechtsvorming naar behoefte, Welke normen hebben partijen in civielrechtelijke geschillen nodig?, Nederlands Juristen Blad 75, 2000 p.690-698.

Boelrijk, Michael, Mediation naast Rechtspraak, Wederkerige verwijzing noodzakelijk, Tijdschrift voor Mediation september 2004.

Boelrijk, Michael & Bert la Poutré, Bemiddeling als alternatief, Handreiking voor hulp- & dienstverleners, Utrecht: Bohn Stafleu van Loghum 2001.

Boelrijk, M., Overweeg ADR bij ambtenarenconflicten, reactie op artikel Bestuursrechtspraak effectief? Nederlands Juristen Blad 76 (2001), (juni)

Boelrijk, M., `Arbo-klachtrecht als Human Resources Management instrument', Personeelsbeleid 36 (2000) nr10, p.19-21 & nr11, p.32-34.

Boelrijk, M., 'Nieuw klachtrecht in het kader van arbeid' Tijdschrift ArbeidsRecht 7 (2000) 10 (oktober) p.11-17.

Brown, H. & A. Marriott, ADR Principles and Practice, London: Sweet & Maxwell 1999.

Fisher, Roger, William Ury & Bruce Patton, Gettting tot Yes, Negotiating Agreement Without Giving in. Harvard Negotiation Project, Boston: Penguin Book 1991 ISBN 0140157352. Vertaald onder de titel: Excellent onderhandelen.

Fisher, R., W. Ury & B. Patton, Excellent onderhandelen: een praktische gids voor het best mogelijke resultatt in iedere onderhandeling. Amsterdam: Contact 1994 ISBN 9254011139.

Goldberg, S.B., F.E.A. Sander & N.H. Rogers, Dispute Resolution, Negotiation, Mediation and Other Processes, Gaithersburg (NY): Aspen Law & Business 1999.

Hocker, J.L. & W.W. Wilmot, Interpersonal conflict. Madison: Brown & Benchmark, 1995 ISBN 0697201481.

Hughes, S.P., & A.L. Schneider, "Victim-offender mediation: A survey of program characteristics and perceptions of effectiveness" in Crime & Delinquency 34 (1989) nr. 2, pp.217-233.

Jong, W.J. de, Buurtbemiddeling, het Rotterdamse model, Delft: Uitgeverij Eburon, 1999 ISBN 9051666888.

Katz, N.H. & J.W. Lawyer, Communication and conflict resolution skills. Dubuque IA: Kendall/Hunt 1992 ISBN 0840337108.

Klijn, L.P.M., Klachtrecht van werknemers, een onderzoek naar de juridische grondslag en noodzaak van een individueel klachtrecht van werknemers, Academisch proefschrift, VU Amsterdam 1992.

Klijn. L.P.M., Individueel klachtrecht van werknemers, algemene beginselen van behoorlijke klachtenbehandeling, Houten 1993.

Kolb, D.M., Her place at the table: Gender and Negotiation, London: Sage publications.

Mnookin, R.H., Barriers to the negotiated resolution of conflict, Ohio State Journal of dispute resolution, 1993 vol. 8:2, pp.238-249.

Moore, C.W., The mediation process San Francisco: Jossey-Bass 1996 ISBN 0787902489.

Prein, H., Trainingsboek Conflicthantering. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 1996 ISBN 90231320897.

Roo, A.J. de & R.W. Jagtenberg, ADR and Labour disputes; Great Britain, Belgium, France and the Netherlands: a comparative overview.1996

Rubin, J.Z., D.G. Pruitt & S.H. Kim, Social conflict: escalation, stalemate and settlement. New York: Mc Graw Hill, 1994 ISBN 0070542112.

Sander, F.E.A. & M.P.A. Duve, The multidoor courthouse.

Schuyt, C.J.M., Recht en Samenleving, Assen 1983.

Smolders, A. & A. de Lange, "Mediation in strafzaken: het belang van herstel", Nederlands Juristen Blad 2000, p.1375-1382.

Snijders, H.J., Nederlands arbitragerecht, een artikelsgewijs commentaar op de art. 1020-1067 Rv, Deventer: Kluwer 2000, 344p., ISBN 9026835698 (ƒ.130,00).

Soeterbroek, F., Onderhandelen, de kunst van schakelen en verbinden Hippolytushoef: De Beuk 1998 ISBN 9080410632.

Kreindler, R.H., A new impetus for ADR in France? The new French law on mediation and conciliation.

Umbreit, M.S. & R.B. Coates, "Cross-site analysis of victim-offender mediation in four states" Crime & Delinquency 39 (1993) nr.4 p.565-585.

Wright, M. Restoring respect for justice, Winchester: Waterside Press 1999 ISBN 1872870783.

Zonnenberg, L.H.M., Scheidingsbemiddeling Lelystad: Koninklijke Vermande 1999 ISBN 9054586648.


Literatuur zoals gepubliceerd augustus 2001 op NMI site; hierbij zijn ook interne bedrijfspublicaties opgenomen, herkenbaar aan ontbreken van ISBN nummer.

ADR en consument; een rechtsvergelijkende studie naar de mogelijkheden van alternatieve geschillenoplossing" W.A. Jacobs, W.A. Jacobs, Deventer. (1998)

Conflictoplossing in het ambtenarenrecht" Mr Th.F. Fluitsma
Opgenomen in: Arbeidsrecht bij de overheid, Samson, Alphen a/d Rijn. (2000)
ISBN 9065016600

Communicatieleer" F.R. Oomkes, Boom, Meppel/Amsterdam. (1986)

Conflicten in bedrijven en instellingen", P. van Ginneken, M. Otto, G. van Ruiten
ISBN 9065331824. Teleac, Utrecht. (1989, derde druk 1989)

Conflicthantering en de onderneming" R. Kooger, A.N. Labohm
ISBN 9054540168. Boom Juridische Uitgevers, Den Haag. (1999)

Conflictmanagement; Kader Cahier Praktijkantwoorden op bedrijfsvraagstukken", Mw drs B. Dragtsma, ISBN 9076552088. The Question Library BV, Deventer, (2000)

De familieraad in Nederland 1811 - 1838; Mededelingen van het Juridisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam; Serie proefschriften" Mw E.K.E. von Bóné
ISBN 9068560336. Juridisch Instituut, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam. (1992)

De vrederechter in Nederland 1811 - 1838; Mededelingen van het Juridisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam; Serie proefschriften" H.J.M. van Dapperen
ISBN 9068650239. Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam. (1991)

Doeltreffend onderhandelen" A. Kuiper-Bos, ISBN 9026720855. Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer. (1994)

Echtscheiding en bemiddeling; een alternatief voor escalerende ruzies" D. MacGillavry
ISBN 9061004314. Ad. Donker BV, Rotterdam. (1997)

Excellent onderhandelen; een praktische gids voor het best mogelijke resultaat in iedere onderhandeling" R. Fisher, W. Ury, B. Patton, ISBN 9025401139. Contact, Amsterdam. (1994)

Handboek scheidingsbemiddeling. Mediation als methode van recht en psychologie. Serie Praktijkhandleidingen." G.P. Hoefnagels. ISBN 9789027152343. Tjeenk Willink, Deventer. (2000)

Het kan anders; over het herkennen en oplossen van menselijke problemen", P. Watzlawick, J.H. Weakland, R. Fisch, ISBN 9060012844. Van Loghum Slaterus. (1974)

Het managen van conflicten", D. Dana, (USA; oorspronkelijke titel: Managing differences.)
Gopher Publishers, Groningen.

Hoe bedoelt u, Een psychologische analyse van de menselijke communicatie", 
F. Schulz von Thun, ISBN 9001795404. Wolters-Noordhoff, Groningen. (1982, 1997)

Met open Vizier; conflictmanagement voor onderhandelaars", R. Fisher en S. Brown
Vertaling van Getting together., ISBN 8020418785. Veen, Utrecht.

Mediation; een nieuw instrument in het speelveld van milieu en ruimtelijke ordening" L.F. Wiggers-Rust. (Red.), ISBN 9054540575. Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, (1999)

Mediation, the alternative? Conference book International Conference on Mediation", Ministry of Justice, The Netherlands Amsterdam, March 25 -28 1998
Red. drs J.M. Schoenmakers LL.M., G.J. Rodenburg LL.M., S.A. van Tent, M.A.Bosveld
Ministerie van Justitie Directie Rechtsbijstand en Juridische Beroepen (dec.1999).

Negotiation ethics; on ethics in negotiation and negotiation in ethics", R. van Es. (Diss.)
ISBN 9051665393. Eburon, Delft. (1996)

Onderhandelen met lastige mensen", W.L. Ury
Vertaling van Gettting past no., ISBN 9025401619. Contact, Amsterdam. (1992)

Onderhandelend bestuur", H.D. Stout, A.J. Hoekema. (Red.), ISBN 9027140758. Tjeenk Willink, Zwolle. (1994)

Scheidingsbemiddeling", Mr L.H.M. Zonnenburg
ISBN 9054586648. SDU Uitgevers, Den Haag.(1999)

Settling Labour Disputes in Europe", A. de Roo, R.W. Jagtenberg. (Diss.)
ISBN 9065447997. Kluwer, Deventer. (1994)

The external intercultural mediation market in Dutch multinational companies", I. Brouwer. (Thesis) Xena Consult Conflictmanagement, Amsterdam. (1999)

Mediation", Justitiële verkenningen Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie en Kluwer;  jaargang 26 december

Toepassing van mediation bij conflicten in het leefomgevingsgebied, praktijkverkenning", onder redactie van Mw mr L.F. Wiggers-Rust, voorzitter Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening, ISBN 9054540648. Boom Juridische uitgevers Den Haag. (2000)

Mediation in de praktijk", wat houdt mediation in, aan de hand van een achttal cases
T. Belksma, ISBN 9090120157. Uitgave van Mediation, Alphen aan de Rijn. (1999)


Links naar meer literatuur overzichten (met dank aan Joris Kocken)

http://peacemakers.ca/bibliography/bibintro99.html      A dispute resolution Bibliography by Catherine Morris over ADR op de Canadese site van Peacemakers.  

http://www.colorado.edu/conflict/index.html      Site met essays van The Conflict Resolution Information Center van de University of Colorado

Return