Empathy.nLaw Module 6: Practice mediation, fine grinding
This part is aimed at further deepening and expansion of the technique to link the various stages of the process in the right connection.
Particular attention is paid to assess the transition from one to the other phase of mediation.
Participants learn to predict when a caucus meeting is useful.
The aim is to guide smooth passage of phases in the conflict resolution
At the end of this section, the participant:
Handling stages in the process of conflict resolution.
Manage the stages through which parties go in the process.
assess the need of caucus when it is in a discussion necessary.
Consult with others about possible precaution (confidential) and follow-up (further guidance).

Empathy.nLaw: Deel 6 Praktijk van conflictbemiddeling, fijnslijpen Dit onderdeel is gericht op een verdere verdieping en uitbouw van de techniek om de juiste verbinding te leggen tussen de verschillende fasen van het proces. Aandacht wordt met name geschonken aan het kunnen inschatten aan de overgang van de ene in de andere fase van conflictbemiddeling. De cursisten leren in te schatten wanneer een subplenaire bijeenkomst nuttig is. Doel is een soepele doorloop van fasen in de conflictbemiddeling te kunnen begeleiden. Aan het eind van dit onderdeel kan de deelnemer: Fasen in het proces van conflictbemiddeling hanteren. Sturen in de fasen die partijen in het proces doorlopen. Inschatten wanneer een subplenaire bespreking noodzakelijk is. Afspraken maken met derden over mogelijke voorzorg (vertrouwenspersonen) en nazorg (verdere begeleiding).

 

Return