Empathy.nLaw Module 3: Techniques of phases in conflict mediation, Part 1
In this module, the core of the methodology of mediation will be explained and discussed with the participants.
Targets: information and understanding of the state of affairs in providing mediation.
It also starts to practice the application of different phases in conflict resolution.
At the end this part of the participant:
Making a distinction between the different phases are completed.
indicate the role of the mediator in the process of conflict mediation at different stages.
Based on the principles of the Harvard method prepare the process of conflict mediation.
Bring some phases of mediation in practice already.

Empathy.nLaw: Deel 3 Technieken van fasen in conflictbemiddeling, 1e deel In dit onderdeel wordt de kern van de methodiek van conflictbemiddeling toegelicht en met de deelnemers besproken met als doelen informatie over en inzicht in de gang van zaken in conflictbemiddeling verschaffen. Tevens wordt een begin gemaakt met het oefenen in de toepassing van verschillende fasen in conflictbemiddeling. Aan het eind van dit onderdeel kan de deelnemer: Een onderscheid maken in de verschillende fasen die in het proces van conflictbemiddeling worden doorlopen. Globaal aangeven wat de rol van de bemiddelaar is tijdens de verschillende fasen. Op basis van de uitgangspunten van de Harvard methode het proces van conflictbemiddeling voorbereiden. Enkele fasen van conflictbemiddeling in praktijk brengen.

 

return