Kijk voor actuele trainingsdata en inschrijving in de online application

Doelstellingen
Hanteren gradueel conflictbegrip
+ beoordeling conflictfasen
+ aanleren vaardigheden conflictmanagement
+ oefenen gespreksvaardigheden
+ leren signaleren & herkennen intimiderende situaties
+ leren vaardigheden om incidenten te bespreken
+ informeren over regelgeving & procedures
+ informeren over procedurele & juridische aspecten
+ informeren over mogelijke disciplinaire maatregelen
+ informeren over strafrechtelijke mogelijkheden
+ leren vaardigheden om functie en rol te promoten

Trainingsvorm Het leer- en groepsproces wordt bewaakt door een vaste trainer. Voor enkele trainingsonderdelen kunnen gasttrainers worden ingezet. Ten behoeve van een verdieping van de discussie zal bij onderdelen in subgroepen worden gewerkt. Met name bij het oefenen van vaardigheden zal worden gewerkt met video en/of ervaren acteurs. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 12. Afhankelijk van de duur van de training zal er meer aandacht zijn voor vaardigheden uit onze checklists opvang na potentieel traumatische incidenten en leerboeken Mediation als alternatief 2010; Bemiddeling als Alternatief, handreikingen voor hulp- en dienstverleners; Mediation voor Verwijzers en voor het managen van incidenten Gewenst bij Ongewenst Gedrag, Communicatie over arbeidsomstandigheden, (seksuele) intimidatie en het klachtrecht

Bijzonderheden De kosten voor deze cursus zijn inclusief een halfjaar gratis telefonische consultatie voor de getrainde personen. Wij bevelen dan ook van harte de terugkombijeenkomsten en supervisie aan waar uitwisseling van ervaring, herkenning en interactie centraal staat.

Resultaat Aan de training klachtbegeleiding zijn 21 PE  in categorie 1a toegekend. Na de cursus heeft een cursist naast de juiste attitude en kennis van intimidatie; kennis van drempels om te klagen; kennis van reacties van slachtoffers en hun omgeving; bekendheid met formele en informele mogelijkheden binnen een organisatie; vaardigheden om klagers voor te lichten en te begeleiden bij diverse keuzen; kennis van presentatietechnieken om zichzelf aan de doelgroep te kunnen presenteren.

Docenten De Course Director is een arbeidsdeskundig en gecertificeerd court mediator / arbitrator. Deze Arbo-jurist is gespecialiseerd in klachtrecht en (seksuele) intimidatie zaken. De docent treedt regelmatig op als voorzitter van klachtencommissies. Daarnaast is hij auteur van verscheidene publicaties op het terrein van anti-intimidatie regelgeving. Alle trainers zijn specialisten, hebben ruime praktijkervaring en als zodanig gecertificeerd en/of erkend. Naast de specialistische kennis en vaardigheden binnen het vakgebied presenteren de trainers volgens menig cursist op inspirerende wijze.Training Data / location Application
KlachtbehandelingVertrouwenspersoon Klachtencommissie, emoties techniek managementprocedures August 5-7 / 
application
Complaint CommitteesArbitrators, emotions, technique management procedures July 24-26 /  application
KlachtbehandelingVertrouwenspersoon Klachtencommissie, emoties techniek managementprocedures September 10-12 /  application
referral Appropriate dispute Resolution Complaints Conflict Incident management October 22-24 /  application
Mediation Dynamic of emotion, interests, restore communication September 17-19 /  application
Mediation Dynamic of emotion, interests, restore communication October 8-10 /  application
Back to business after intimidation by client Emotions, cool down & Appropriate Dispute Resolution October 15-17 /  application