Naar perfectie

Als uw bedrijf volledig aan de Arboklacht-toets voldoet hoeft u alleen nog maar een onafhankelijke voorzitter in te huren voor de klachtencommissie.

Als er elementen van de Arboklacht-toets onvoldoende zijn ingevuld is het raadzaam om contact op te nemen met Empathy.nLaw voor een nadere uitwerking van het klachtbeleid en het uitkristalliseren van het klachtenreglement.

Voorzitter of volwaardige klachtencommissie: Empathy.nLaw levert ervaren, materie deskundige voorzitters voor uw interne bedrijfsklachtencommissie

Kwaliteiten: juridisch onderlegt, expert in interventiemethoden, vakkundig procesleider

Taken interne commissieleden ondersteunen in:

Huur bij Empathy.nLaw uw voorzitter in