De voorzieningen die de werkgever in ieder geval moet treffen zijn:

  1. Schriftelijk beleid preventie van intimidatie
  2. Schriftelijk beleid reactie op klachten, curatie van intimidatie
  3. Schriftelijk vastgestelde klachtenprocedure en protocol als zorgvuldigheidswaarborg
  4. Beschikbaar stellen van vertrouwenspersonen
  5. Beschikbaar stellen van onafhankelijke klachtencommissie
  6. Vertrouwelijke werkwijze garanderen
  7. Benadelingverbod van de klager en de overige betrokkenen bij de klacht

Gebruik de gratis Empathy.nLaw Arboklacht-toets

Bestel de door Empathy ontwikkelde Checklist Ongewenst Gedrag

Is uw organisatie aangesloten op EmpathyKlachtDienst? raadpleeg uw Klachtenreglement hier